Zásady ochrany osobních údajů

Informace ke zpracování osobních údajů v souvislosti s výkonem novinářské činnosti

Při výkonu novinářské činnosti a přípravě obsahu webových stránek zpracováváme jakožto správce osobních údajů (údaje správce viz sekce Kontakt) množství informací a to včetně osobních údajů.

Články (a případě jiné výstupy) zveřejňujeme v souvislosti s výkonem naší novinářské činnosti a dalších činností v rámci výkonu svobody projevu a práva na informace.

Rozsah zpracování a původ osobních údajů

Při přípravě článků zpracováváme osobní údaje v rozsahu přiměřeném pro sledovaný účel, kterým je informování veřejnosti, a tedy naplnění práva veřejnosti na přístup k informacím.

Zpracování osobních údajů pro novinářské účely je podřazeno pod právo na ochranu zdroje a obsahu informací. Osoba údaje osob, které nám poskytly informace obsažené ve článcích, můžeme v odůvodněných případech utajit.

Při výkonu naší činnosti a dalších činností v rámci výkonu svobody projevu a práva na informace využíváme též informace z veřejných zdrojů, včetně jiných medií, tiskových agentur nebo přímo od dotčených osob. 

V případě, že nás subjekt údajů osloví s námětem na článek nebo reportáž, zpracováváme obsah komunikace a kontaktní údaje. Tyto údaje použijeme pro účely realizace naší novinářské činnosti a případně pro potřeby další vzájemné komunikace. 

Právní základ zpracování osobních údajů

Při výkonu novinářské činnosti a dalších činností v rámci výkonu svobody projevu a práva na informace zpracováváme osobní údaje především na základě § 17 odst. 1 zákona o zpracování osobních údajů a dále § 88 a 89 občanského zákoníku.

Zveřejnění a předání osobních údajů

Osobní údaje zveřejňované v rámci článků a jiných mediálních výstupů jsou zveřejňovány na námi provozovaných webových stránkách a sociálních sítích, zejména Facebook, Twitter a Instagram.

Osobní údaje mohou být předány třetím osobám – dodavatelům IT, ekonomických, účetních, právních a obdobných služeb.

Osobní údaje mohou být poskytnuty orgánům státní správy nebo samosprávy na základě zvláštního právního předpisu.

Osobní údaje nepředáváme do zahraničí, pokud se nejedná o využití zahraničního poskytovatele IT služeb nebo sociálních sítí. Osobní údaje zveřejněné na námi provozovaných webových stránkách jsou přístupné i ze zahraničí.

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů může požádat správce o přístup k údajům, může žádat jejich opravu nebo výmaz. Subjekt údajů může správce požádat o omezení zpracování osobních údajů, má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a má právo na přenositelnost údajů. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, má subjekt údajů právo souhlas odvolat kdykoli, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Poučení o právu podat stížnost

Subjekt údajů může podat stížnost k dozorovému úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jak dlouho uchováváme osobní údaje

Osobní údaje použité v článcích a dalších mediálních výstupech jsou zpravidla přístupné veřejnosti po dobu neomezenou, pokud nedojde ke smazání článku a nebo jeho umožní do archivu. Osobní údaje použité při vzájemné komunikaci uchováváme po dobu nezbytně nutnou.

Osobní údaje návštěvníků budou zpracovávány v rámci použití cookies – bližší informace jsou uvedeny v samostatné sekci.

Správce neprovádí automatizované rozhodování a profilování.

Informace ke zpracování osobních údajů v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti 

V případě, že má subjekt údajů zájem o spolupráci v rámci inzerce nebo propagace, je právním základem zpracování osobních údajů jednání o uzavření smluvního vztahu a následně jeho plnění.

Dále jsou pak právním titulem zpracování osobních údajů právní předpisy v oblasti účetnictví a archivnictví v případě navázáni obchodní spolupráce.

Osobní údaje jsou získávány od subjektu údajů.

Kategorie údajů, které může správce zpracovávat

Pro účely výše popsané bude správce zpracovávat údaje zejména v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, adresní, identifikační a kontaktní údaje.

Kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje v rámci běžné komunikace nebudou poskytovány žádným příjemcům. V případě navázání obchodní spolupráce mohou být osobní údaje předávány dalším správcům – podnikatelům, kteří jsou subdodavateli nebo obchodními partnery správce a předání údajů bude souviset s plněním smluvního vztahu.

Doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu plnění smluvního vztahu a po dobu nezbytně vyžadovanou zvláštními právními předpisy, zejména v oblasti účetnictví a archivnictví.

Poskytnutí údajů subjektem údajů při kontaktování správce a nebo navázáni obchodní spolupráce není povinné. Při neposkytnutí alespoň některých údajů ale nemůže dojít k vzájemné komunikaci a případně pak navázáni obchodního vztahu.

Ostatní informace jsou identické pro zpracování osobních údajů při novinářské činnosti.

Doporučujeme

Sledujte nás na Facebooku

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Zrekonstruovaný park na Moravském náměstí získal již třetí ocenění.

A jak se líbí vám?

Více informací v článku ⬇️⬇️⬇️

Zrekonstruovaný park na Moravském náměstí získal již třetí ocenění.

A jak se líbí vám?

Více informací v článku ⬇️⬇️⬇️
... See MoreSee Less

1 month ago

Sledujte nás na Instagramu

This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.