Brno má novou památkovou zónu

autor: | 8. 2. 2023 | Články

Foto: Městská památková zóna Brno

Ministerstvo kultury vyhlásilo v Brně novou památkovou zónu. Kromě centra města zahrnuje také katastrální území a čtvrtě Černá Pole, Husovice, Pisárky, Ponavu, Staré Brno, Veveří, Stránice, Zábrdovice a Žabovřesky. Domy a veřejná prostranství včetně zeleně tím získaly ochranu před necitlivou přestavbou či bouráním.

Doposud fungovalo pouze ochranné pásmo městské památkové rezervace v historickém jádru Brna. Přísnější ochrana u některých obyvatel i vedení městských částí nyní sklízí kritiku. Vlastníci domů, které nejsou kulturní památkou, ale nachází se na území památkové zóny, nyní musejí žádat o povolení k případným stavebním úpravám.

Podle ministerstva kultury se ochrana kulturního dědictví v památkově plošně nechráněných městských čtvrtích v širším centru Brna stala v posledních letech zcela neúnosnou a moravská metropole každým rokem ztrácela kvůli demolicím a přestavbám zejména objektů z 19. století a meziválečného období celosvětově uznávanou architektonickou a urbanistickou podstatu.

Nová památková zóna bude vytvářet pomyslný poloprstenec obklopující na západě, severu a na východě městské jádro, které je od roku 1989 městskou památkovou rezervací. Na kompromisním rozsahu vybraného území, který je výsledkem odborného monitoringu památkových hodnot města a vyústěním několikaletého intenzivního jednání v této věci, se v roce 2020 shodlo ministerstvo kultury se všemi zainteresovanými subjekty.

Urbanisticky zcela specifickým územím je také areál brněnského výstaviště s hodnotnou architekturou 20. století. Kromě převažující obytné zástavby je v celém území soustředěn vysoký počet reprezentativních veřejných a správních budov. Významnou urbanistickou a kulturněhistorickou součástí širšího historického centra je i park Lužánky a plochy dalších parků či lesoparků.

Území dotčené památkové zóny představuje jedinečnou a neopakovatelnou galerii architektury, urbanismu a umění zejména 19. a 20. století, a to od klasicismu, raných a pokročilých projevů historismu, secese a rané moderny, meziválečné až po avantgardní tendence funkcionalismu.

Zdroj: Aleš Pelikán, redaktor

Doporučujeme

Sledujte nás na Facebooku

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Sledujte nás na Instagramu

This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.