Brněnské události a výročí uplynulého týdne

autor: | 17. 9. 2023 | Články

Foto: Archiv města Brna – Kounicovy koleje

11. září 1805 shořelo při velkém požáru v Židenicích 14 domů.

11. září 1836 bylo v názvu ulice poprvé užito jméno osoby. Ulice, která se od středověku jmenovala Židovská, protože procházela židovskou čtvrtí a ústila do Židovské brány, byla v roce 1836 slavnostně pojmenována jako ulice Ferdinandova na počest tehdejšího panovníka Ferdinanda V. Habsburského.

11. září 1981 zemřel Václav Lídl, výrobce hudebních nástrojů a obchodník. Při studiu obchodní akademie v Brně se vyučil i výrobě nátrubkových nástrojů.

12. září 1862 byl hrad a pevnost Špilberk po zrušení trestnice předán městu Brnu s doložením, aby byly na jeho svazích založeny veřejné sady.

12. září 1897 se narodil Oskar Poříska, architekt. Byl jedním z výrazných zakládajících členů brněnské funkcionalistické éry. Je autorem řady různorodých staveb, od čekáren pouliční dráhy, z nichž se dochovala jedna na Obilním trhu, přes Městskou ubytovací kancelář v Nádražní ulici až po rodinné, nájemní a obchodní domy (Convalaria, Česká ulice).

12. září 1920 se v Brně konal Letecký den vyplněný akrobacií čtyř francouzských letadel, skokem padáku z hořícího letadla Uskutečnilo se taky deset letů s diváky ve dvou letadlech typu Brandenburg.

12. září 1947 byla zřízena Janáčkova akademie múzických umění s odborem hudebním a dramatickým.

12. září 2002 byla slavnostně otevřena budova Archivu města Brna.

12. září 2014 byl otevřen institut Masarykovy univerzity CEITEC.

12. září 2020 na Lesné byl slavnostně otevřen kostel nesoucí jméno brněnské rodačky Heleny Kafkové, řádovým jménem Marie Restituta, popravené nacisty v roce 1943. Byl postaven z darů zhruba 25 tisíc lidí podle návrhu architekta Marka Štěpána.

13. září 1866 po dvouměsíční okupaci opustil Brno poslední pruský voják.

13. září 1911 přijel do Brna T.A.Edison. Jeho žárovkami bylo v roce 1882 osvětleno divadlo Na hradbách jako první v Evropě. Edison si celou elektroinstalaci prohlédl osobně a byl velmi spokojen. Zápis o jeho návštěvě je v knize hostů hotelu Grand.

13. září 2001 byly slavnostně otevřeny zrekonstruované Kounicovy koleje. Budova byla postavena v letech 1922-1923 z finančních zdrojů Nadace hraběte Václava z Kounic. Za první republiky zde bydleli studenti brněnských vysokých škol, v roce 1939 se změnila v policejní věznici gestapa. V roce 1978 byly Kounicovy koleje prohlášeny národní kulturní památkou.

14. září 1924 se v Brně konaly první pravoslavné bohoslužby.

14. září 1931 se narodil Pavel Blatný, klavírista, skladatel, muzikolog, dirigent a hudební pedagog. Od roku 1963 pracoval jako hudební dramaturg v Československé televizi, od roku 1973 jak vedoucí její hudební redakce v Brně, od konce 70. let vyučoval na JAMU.

14. září 1943 se narodila Jana Gazdíková, herečka, od roku 1967 členka Divadla bratří Mrštíků.

14. září 1997 byl na opata augustiniánského opatství na Starém Brně slavnostně vysvěcen P. Evžen Martinec.

15. září 1870 vybudovaná druhá spojnice mezi Vídní a Brnem přes Hrušovany nad Jevišovkou s odbočkou do Znojma přivedla do Brna nejprve vlaky ze Znojma. Zároveň došlo k zprovoznění nové železniční trati v Brně spojující tehdejší „rosické“ (dnešní Dolní) nádraží s „horním“ (dnešním Hlavním) nádražím.

15. září 1921 se narodil Oldřich Velen, herec. Divákům je znám například z televizního seriálu Slovácko sa nesúdí natočeného podle stejnojmenné knihy Zdeňka Galušky, kde hrál hlavní roli (postava Jura Klásek) společně se slovenským hercem Jozefem Kronerem. Za svůj život ztvárnil bezmála 300 filmových rolí.

15. září 1957 se narodil Jiří Zlatuška, profesor, zakladatel Fakulty informatiky MU, v letech 1998–2004 rektor Masarykovy univerzity.

15. září 2009 k 90. výročí připojení předměstských obcí k Brnu byla v Křížové chodbě na Nové radnici uspořádána výstava Velké Brno.

16. září 1871 se narodil Jaroslav Bakeš, chirurg, sběratel minerálů a cestovatel. Působil jako primář a přednosta III. chirurgického oddělení Moravské zemské nemocnice u sv. Anny. Od roku 1922 byl ředitelem chirurgického ústavu Zemské nemocnice na Žlutém kopci. Společně se svou matkou a dcerou založili roku 1928 spolek a v roce 1945 ústav s názvem Dům útěchy, první léčebný onkologický ústav v republice (dnes Masarykův onkologický ústav).

16. září 1914 bylo Všeslovanské náměstí v Králově Poli přejmenováno na náměstí na Na devadesátce (dnes Slovanské náměstí).

16. září 1921 prezident Masaryk poprvé oficiálně navštívil Brno. V uvítací delegaci na brněnském nádraží byl i Leoš Janáček.

17. září 1861byly zahájeny práce na vybudování parku na Špilberk. Náklady na projekt byly odhadnuty na 6 tisíc zlatých, terénní práce a výsadba parku měly trvat tři roky. Podstatné práce se podařilo vykonat už po 20 měsících na počátku léta 1863.

17. září 1891 došlo na řece Svratce v Jundrově k tragickému neštěstí. Studenti gymnázia Richard Weigl a Oskar Weigl spolu se Sigmundem Weissem se plavili na loďce, která se pojednou převrhla. Weissovi se podařilo zachránit, oba Weiglové ale utonuli.

17. září 1922 byl v Brně ustaven Klub moravských skladatelů.

17. září 2009 byl představen nový minibus pro přepravu tělesně handicapovaných osob pro šest vozíčkářů s doprovodem nebo 20 běžných cestujících.

17. září 2009 byla v pisárecké vozovně představena nejdelší tramvajová souprava s kapacitou 88 sedících a 376 stojících cestujících. Nízkopodlažní část tvoří 43 procent plochy, celková délka tramvaje je 46,3 metru. Tramvaj byla nasazena na linkách číslo 1 a 12.

Zdroj: Aleš Pelikán, redaktor

Doporučujeme

Sledujte nás na Facebooku

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Sledujte nás na Instagramu

This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.